Projekt

Våra olika projekt och uppdrag

Byggnad utifrån
En illustration om miljöval för en stad

Stockholm Exergi

BAS P/U uppdrag för flertalet olika uppdrag hos Stockholm Exergi.

BAS P/U: Alexandra Buttazzoni

En skog med en återvinningssymbol

SRV

Interim projektledare

Projektledare: Daniel Ericsson

Solceller på ett hustak

SSAB

Projektledarteam1 har i uppdrag att hjälpa SSAB med en skuggkalkyl inför upphandlingen av entreprenören och dess kalkyl av omställningsprojektet mot ett fossilfritt framställande stål.

Uppdragsansvarig: Daniel Ericsson

Igelstaverket

Söderenergi

På Igelstaverket finns flera pannor med tillhörande hjälpsystem och bränslehanteringsanläggningar. En stor del av utrustningen för bränslepreparering och -transport till panna 3 är Utsliten. Ett nytt inbyggt processlager för bränsle, samt nya slutna transportörer för bränslehantering ska byggas. Befintliga delar ska rivas och nya transportvägar ska anläggas.

Uppdrag som kontrollansvarig enligt plan och bygglagen

Vårt uppdrag som kontrollansvarig medverkar till att projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Tar fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.

Dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet.

Avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet.

Solceller på ett hustak

Solkompaniet

Stor potential att producera förnybar solel på stora tak Allt fler fastighetsägare börjar använda sina stora tak till att producera förnybar solel. Solcellsanläggningar på tak har varit en outnyttjad potential men nu bygger fler och fler fastighetsägare anläggningar på sina tak. Energibehovet har ökat enormt senaste åren och att som fastighetsägare kunna producera sin egen el är både en ekonomisk och hållbar investering.

Vårt uppdrag är att bistå Solkompaniet med projektledare för installationer av solceller på tak.

Blått tåg på saltsjöbanan en sommardag

Saltsjöbanan

Vi har som samarbetspartner med Ahnborg Arkitekter AB (ahnborg.com) fått uppdraget att leverera kostnadsanalyser i varierande omfattning av förändringar på Saltsjöbanan, bland annat på gällande depålokaliseringar och stationsombyggnader.

Solkompaniet

Solkompaniet

Interim affärschef och stöd för projektledarna. Ett led i att arbeta med flera hållbara lösningar är solel och vi ser detta som en viktig del i vår projektledning.

”Vi bygger det hållbara samhället på riktigt” /Solkompaniet

Enlunda bussdepå

Trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen ansvarar för att Stockholms läns invånare och besökare kan resa tryggt, tillgängligt och hållbart med kollektivtrafiken i länet. På avdelning Investeringsprojekt har Daniel på Projektledarteam1 uppdraget som biträdande delportföljledare för bussinvesteringar med ledning av ett tiotal projektledare och projektadministratörer.

Bland projekten kan nämnas rivningen av Hornsbergs bussdepå, Om- och tillbyggnad av Märsta tvätthall, Nya väderskydd, Elbussanpassning av depåer, Mötesplats Nacka och Barkarby Bussterminal samt Enlunda bussdepå m.m. I uppdraget har han fokus på gruppens medarbetare samt interna processer, rutiner, risk och säkerhet. Och såklart gör han även investeringskalkyler både inom och utom delportföljen.

Bilden visar Enlunda bussdepå som planeras att påbörja byggnation 2023.

Origo Arkitekter

ORIGO arkitekter

"ORIGOs styrelse stärks med Maria Brynolf som ordförande. Maria kommer från Projektledarteam1 och har lång erfarenhet av projektledning och olika ledarroller. Vi är glada att ha med henne i vårt team där hon bidrar till kontorets kollektiva kompetens!" /ORIGO arkitekter

Kista galleria

Citycon

Nu omfamnar vi gallerian, hjärtat av Kista. För att du, din familj och dina vänner ska trivas förnyar och förbättrar vi en del i taget.

Midsommarkransen

Projekteringsledning Främlingsvägen

Förtätningsprojekt med 86 hyresrätter.

Arkitekt: Brunnberg & Forshed

Nacka Forum

Forum Nacka program

Projektsamordning Forum Nacka program och detaljplan för utbyggnad av butiksgalleria och nybyggnad bostäder

Arkitekt: Sweco

Corral Petroleum

Residens för Corral Petroleum

Projekteringsledning av residens för Corral Petroleum, Hackholmssund, Upplands Bro.

Jarlaberg

1200 lägenheter i Jarlaberg

Nybyggnad av 1200 lägenheter.

Arkitekt: Sweco

Vill du veta mer?

Hör av dig till Team1