Team1

Vi är rådgivande experter med medmänskliga värderingar som verkar för ett hållbart samhällsbyggande

Kontorsplats

Projekteringsledning

I utvecklingsfasen av byggprojekten tar vi ansvar från det tidiga skedet från att idén börjar ta form fram till färdiga bygghandlingar. Vi ser helheten och skapar engagemang i projektet, så att alla olika projektörer samspelar och rör sig mot ett gemensamt mål.

Under arbetets gång ansvarar projekteringsledaren för att krav och mål blir uppfyllda, är med vid upphandlingen, tar fram riskanalyser och ser till att lagar och regler följs.

Nikola Trajkovski

Intressad? Kontakta Nikola Trajkovski idag.

Fastighetsutveckling

ProjektledarTeam1 arbetar med fastighetsutveckling som omfattar hela värdekedjan, från projektidé och analys till markförvärv, konceptutveckling, produktion, uthyrning och slutligen försäljning. Det handlar om att förädla byggbar mark till nya hållbara arbetsmiljöer där byggnaden anpassas till såväl kundens önskemål och behov som områdets unika förutsättningar.

Projekt- och Byggledning

Team1´s projektledare tar ansvar för och driver projekten från idé till färdig byggnad. Under byggtiden tar byggledaren vid och ser till att projektet går framåt enligt den satta tidplanen, gör kontroller, ansvarar för budget och ser till att den hålls enligt planen.

Våra projekt- och byggledare jobbar alltid nära beställaren och är dess rådgivande part genom hela projektet med ett prestigelöst förhållningssätt. I projekt kan vi även ta på oss rollen som Bas P/U och även rollen KMA-samordnare.

Vid behov av besiktningsförättare kan vi även vara behjälpliga med det.

Andreas Lorens

Intressad? Kontakta Andreas Lorenz idag.

Installationssamordning

En installationssamordnare ansvarar för att övervaka och samordna installationer i ett projekt. De är delaktiga i upphandling och kan delta i olika möten och besiktningar. Det är en ledarskapsroll som kräver god kännedom om byggnadsteknik och olika installationssystem.

Genom att se helhet och detaljer säkerställer installationssamordnaren att resultatet blir rätt och att budget och tidplan hålls.

Erfarenheter visar att det är betydligt mer kostnadseffektivt och resultatfokuserat att ha med en installationssamordnare under hela projektet. Det sparar pengar och tid, och leder till en mer hållbar projektplanering som gagnar alla.

Stefan Bodin

Intressad? Kontakta Stefan Bodin idag.

Interim Chef

Tillfälliga behov uppstår i alla typer av verksamheter, från små innovationsbolag, snabbväxande företag och företag med lönsamhetsproblem, till storbolag och offentliga verksamheter. Oavsett behov så har vi ledartjänster att erbjuda av kvalificerade chefer.

Våra chefer är erfarna ledare med erfarenhet från chefsroller i ledningsgrupposition. Våra chefer har egenskaper så som senioritet med trygg personlighet, förmåga att fullfölja, prioritera och fatta beslut, en god kommersiell förståelse och ledaregenskaper är några av dem.

Hållbarhetssamordning

I en allt mer globaliserad värld handlar mycket om att aktivt identifiera och prioritera en organisations påverkan på sina intressenter och därmed skapa förutsättningar för hållbar framgång. En hållbarhetssamordnare har ett brett perspektiv och tar systematiskt ansvar för frågor som exempelvis klimat, miljö, arbetsvillkor, kvalitet och etik.

Maria Brynolf

Intressad? Kontakta Maria Brynolf idag.

Kalkyl och projektekonomi

Team1 har sitt fokus på projektets styrning mot tid, kostnad och innehåll. Det är projekt- och projekteringsledarens uppgift, men ofta kan det vara bra att få extra stöd av specialister för kostnadsprognoser.

Beroende på underlag och detaljeringsgrad tar våra specialister fram kostnadsbedömningar, kostnadskalkyler eller kostnadsprognoser på bygg-och anläggningsprojekt.

Solel

Allt fler fastighetsägare börjar använda sina stora tak till att producera förnybar solel. Solcellsanläggningar på tak har varit en outnyttjad potential men nu bygger fler och fler fastighetsägare anläggningar på sina tak. Energibehovet har ökat enormt senaste åren och att som fastighetsägare kunna producera sin egen el är både en ekonomisk och hållbar investering. Det finns stor potential i att producera förnybar solel på stora tak och vi är med och stärker upp utvecklingen genom vår projektledning av solceller på tak.

Daniel Ericsson

Intressad? Kontakta Daniel Ericsson idag.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Team1